Iecavas Spirta DedzinātavaProjekti

Etilspirta rektifikācijas ražošanas cehs

Projekta Nr. 18-00-A00402-000017

SIA "I.S.D" ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014-2020. gadam pasākuma " Ieguldījumi materiālajos aktīvos" apakšpasākuma "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē" līdzfinansēto projektu Nr. 18-00-A00402-000017 ir veikusi:
1) etilspirta rektifikācijas iekārtu kompleksa piegādi un montāžu;
2) gatavās produkcijas novietnes un rūgšanas ceha pārbūvi.

https://isd.lv/wp-content/uploads/2021/05/Iecava-2-1-scaled.jpg

Etilspirta rektifikācijas ražošanas cehs

Projekta Nr. 18-00-A00402-000017

SIA "I.S.D" ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014-2020. gadam pasākuma " Ieguldījumi materiālajos aktīvos" apakšpasākuma "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē" līdzfinansēto projektu Nr. 18-00-A00402-000017 ir veikusi:
1) etilspirta rektifikācijas iekārtu kompleksa piegādi un montāžu;
2) gatavās produkcijas novietnes un rūgšanas ceha pārbūvi.

Atbalsts

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
https://isd.lv/wp-content/uploads/2021/09/elfla_logo_jpg2.jpg
https://isd.lv/wp-content/uploads/2021/09/LV_ID_logo4.jpg

Atbalsts

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
https://isd.lv/wp-content/uploads/2021/09/elfla_logo_jpg2.jpg
https://isd.lv/wp-content/uploads/2021/09/LV_ID_logo4.jpg