Iecavas Spirta DedzinātavaMūsu misija

Mūsu vīzija

Sniegt ilgtspējīgus risinājumus zaļā enerģētikā un inovatīvā dzīvnieku barībās jomā.

Mūsu misija

Kļūt par uzticamiem partneriem, radot ilgtspējīgus risinājumus ar pievienoto vērtību mūsu klientiem Baltijas jūras reģionā un ES , non-GMO dzīvnieku barības un pārtikas jomā.

Mūsu mērķi

Uzņēmuma mērķis ir radīt nekaitīgus, drošus, pelnošus un ilgtspējīgus kviešu proteīna koncentrāta un pārtikas etanola produktus. Mūsu prioritāte ir pārtikas etanola, tā blakus produkta kviešu proteīna koncentrāta ražošana, pārdošana un to ražošanas tehnoloģiju attīstība. Mēs apvienojam veiksmīgu biznesu ar sociāli atbildīgu rīcību un apkārtējās vides aizsardzību. Mūsu mērķis ir palielināt ienesīgumu un radīt vērtības ilgtermiņā, īstenojot ilgtspējīgu un atbildīgu biznesa darbības modeli, lai piepildītu īpašnieku, klientu, piegādātāju un darbinieku cerības.

Mūsu vērtības

https://isd.lv/wp-content/uploads/2021/08/medication.png
Drošība un veselība
Mēs apņemamies nodrošināt personīgo un profesionālo drošību un veselību mūsu darbiniekiem, mūsu apakšuzņēmējiem, mūsu klientiem.
https://isd.lv/wp-content/uploads/2021/08/green-earth.png
Vide
Mēs aizsargājam apkārtējo vidi un tās dabas resursus, izmantojot atjaunojamos izejmateriālus.
https://isd.lv/wp-content/uploads/2021/09/teamwork.png
Komandas gars
Mēs atbalstām visus mūsu individuālos talantus, lai veicinātu un kopā sasniegtu kopīgos mērķus.
https://isd.lv/wp-content/uploads/2021/08/honesty.png
Cieņa pret kolēģiem
Mēs attiecamies pret darbiniekiem un visiem partneriem ar profesionālismu un cieņu, radām vidi, kurā cilvēki var attīstīties un veicināt jauninājumus. Mēs nodrošinām darbiniekus ar drošu darba vidi. Mēs motivējam jauninājumus un darbinieku kompetences attīstību.
https://isd.lv/wp-content/uploads/2021/09/compliant.png
Kvalitāte
Mēs sekojam nacionālajiem un starptautiskajiem standartiem etanola un kviešu proteīna koncentrāta ražošanā, un veidojam darba vidi, kurā mūsu darbinieki var attīstīt un uzlabot uzņēmuma rezultātus.
https://isd.lv/wp-content/uploads/2021/09/customer.png
Klientu apmierinātība
Katrs no mums, mūsu ikdienas darbā, identificējam un izpildām iekšējo un ārējo klientu vēlmes par abpusēju ieguvumu; tas nozīmē, ka mēs pastāvīgi pārskatām, uzlabojam un pielāgojam mūsu pakalpojumus klientu vajadzībām.
https://isd.lv/wp-content/uploads/2021/09/Vizija-640x427.jpg

Mūsu vīzija

Sniegt ilgtspējīgus risinājumus zaļā enerģētikā un inovatīvā dzīvnieku barībās jomā.
https://isd.lv/wp-content/uploads/2021/08/misija-640x427.jpg

Mūsu misija

Kļūt par uzticamiem partneriem, radot ilgtspējīgus risinājumus ar pievienoto vērtību mūsu klientiem Baltijas jūras reģionā un ES , non-GMO dzīvnieku barības un pārtikas jomā.
https://isd.lv/wp-content/uploads/2021/09/Merkis-640x427.jpg

Mūsu mērķi

Uzņēmuma mērķis ir radīt nekaitīgus, drošus, pelnošus un ilgtspējīgus kviešu proteīna koncentrāta un pārtikas etanola produktus. Mūsu prioritāte ir pārtikas etanola, tā blakus produkta kviešu proteīna koncentrāta ražošana, pārdošana un to ražošanas tehnoloģiju attīstība. Mēs apvienojam veiksmīgu biznesu ar sociāli atbildīgu rīcību un apkārtējās vides aizsardzību. Mūsu mērķis ir palielināt ienesīgumu un radīt vērtības ilgtermiņā, īstenojot ilgtspējīgu un atbildīgu biznesa darbības modeli, lai piepildītu īpašnieku, klientu, piegādātāju un darbinieku cerības.

Mūsu vērtības

https://isd.lv/wp-content/uploads/2021/08/medication.png
Drošība un veselība
Mēs apņemamies nodrošināt personīgo un profesionālo drošību un veselību mūsu darbiniekiem, mūsu apakšuzņēmējiem, mūsu klientiem.
https://isd.lv/wp-content/uploads/2021/08/green-earth.png
Vide
Mēs aizsargājam apkārtējo vidi un tās dabas resursus, izmantojot atjaunojamos izejmateriālus.
https://isd.lv/wp-content/uploads/2021/09/teamwork.png
Komandas gars
Mēs atbalstām visus mūsu individuālos talantus, lai veicinātu un kopā sasniegtu kopīgos mērķus.
https://isd.lv/wp-content/uploads/2021/08/honesty.png
Cieņa pret kolēģiem
Mēs attiecamies pret darbiniekiem un visiem partneriem ar profesionālismu un cieņu, radām vidi, kurā cilvēki var attīstīties un veicināt jauninājumus. Mēs nodrošinām darbiniekus ar drošu darba vidi. Mēs motivējam jauninājumus un darbinieku kompetences attīstību.
https://isd.lv/wp-content/uploads/2021/09/compliant.png
Kvalitāte
Mēs sekojam nacionālajiem un starptautiskajiem standartiem etanola un kviešu proteīna koncentrāta ražošanā, un veidojam darba vidi, kurā mūsu darbinieki var attīstīt un uzlabot uzņēmuma rezultātus.
https://isd.lv/wp-content/uploads/2021/09/customer.png
Klientu apmierinātība
Katrs no mums, mūsu ikdienas darbā, identificējam un izpildām iekšējo un ārējo klientu vēlmes par abpusēju ieguvumu; tas nozīmē, ka mēs pastāvīgi pārskatām, uzlabojam un pielāgojam mūsu pakalpojumus klientu vajadzībām.