Iecavas Spirta DedzinātavaKvalitāte

Kvalitāte

Nemainīgi starptautiski kvalitātes standarti ieviesti ikdienas ražošanas procesā un piemēroti izejvielu iepirkšanā, gatavo produktu kvalitātes nodrošināšanā.

SIA “I.S.D.” kvalitātes vadības sistēma un ražošanas procesi ir sertificēti saskaņā ar ISO 9001:2015; GMP+B2; Kosher. Lai nodrošinātu produktu nekaitīgumu uzņēmumā ieviesta HACCP paškontroles sistēma.

Produktu kvalitātes uzraudzība atbilstoši Eiropas regulām  2019/787 ; 852/2004; 1169/2011;1881/2006; 396/2005; 1999/2/EK; 2002/32; 1275/2013; 178/2002

Mūsu ražotais pārtikas etilspirts saņēmis Voroņežas inženiertehnoloģiju Valsts universitātes atbilstības novērtējumu etilspirta alfa kvalitātei.

Uzņēmuma ražošanas laboratorija ar pieredzējušiem, prasmīgiem  darbiniekiem un modernu, atbilstošu laboratorijas aprīkojumu  nodrošina, lai produktiem būtu nemainīgi augsta un stabila kvalitāte.

Ikdienā tiek veikts desmitiem analīžu, lai pārbaudītu visu, sākot ar izejvielu kvalitāti, ražošanas procesa uzraudzību un saražoto produktu nekaitīgumu un atbilstību specifikācijai.

Papildus standarta analītiskajām metodēm, laboratorija izmanto arī citu sertificētu laboratoriju pakalpojumus un piedalās starplaboratoriju salīdzinošajā testēšanā.

https://isd.lv/wp-content/uploads/2021/08/kreisa-puse-scaled.jpg

Kvalitāte

Nemainīgi starptautiski kvalitātes standarti ieviesti ikdienas ražošanas procesā un piemēroti izejvielu iepirkšanā, gatavo produktu kvalitātes nodrošināšanā.

SIA “I.S.D.” kvalitātes vadības sistēma un ražošanas procesi ir sertificēti saskaņā ar ISO 9001:2015; GMP+B2; Kosher. Lai nodrošinātu produktu nekaitīgumu uzņēmumā ieviesta HACCP paškontroles sistēma.

Produktu kvalitātes uzraudzība atbilstoši Eiropas regulām  2019/787 ; 852/2004; 1169/2011;1881/2006; 396/2005; 1999/2/EK; 2002/32; 1275/2013; 178/2002

Mūsu ražotais pārtikas etilspirts saņēmis Voroņežas inženiertehnoloģiju Valsts universitātes atbilstības novērtējumu etilspirta alfa kvalitātei.

Uzņēmuma ražošanas laboratorija ar pieredzējušiem, prasmīgiem  darbiniekiem un modernu, atbilstošu laboratorijas aprīkojumu  nodrošina, lai produktiem būtu nemainīgi augsta un stabila kvalitāte.

Ikdienā tiek veikts desmitiem analīžu, lai pārbaudītu visu, sākot ar izejvielu kvalitāti, ražošanas procesa uzraudzību un saražoto produktu nekaitīgumu un atbilstību specifikācijai.

Papildus standarta analītiskajām metodēm, laboratorija izmanto arī citu sertificētu laboratoriju pakalpojumus un piedalās starplaboratoriju salīdzinošajā testēšanā.

Mūsu sertifikāti

https://isd.lv/wp-content/uploads/2021/09/gmp2.jpg
https://isd.lv/wp-content/uploads/2021/09/ISO1.jpg
https://isd.lv/wp-content/uploads/2021/09/Kosher-sertifikats2.jpg
https://isd.lv/wp-content/uploads/2021/09/zala-karotite2.jpg

Mūsu sertifikāti

https://isd.lv/wp-content/uploads/2021/09/gmp2.jpg
https://isd.lv/wp-content/uploads/2021/09/ISO1.jpg
https://isd.lv/wp-content/uploads/2021/09/Kosher-sertifikats2.jpg
https://isd.lv/wp-content/uploads/2021/09/zala-karotite2.jpg
2J1A0003
2J1A0102
2J1A0204
2J1A0287
2J1A9802
2J1A9877
2J1A9937
kreisa puse
lapas augsha